Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng

“Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật quan điểm về chống tham nhũng. Trên cương vị Người đứng đầu Đảng, ông luôn thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 1.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 3.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 4.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 5.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 6.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 7.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 8.

#1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng - Ảnh 9.

N.Dương – Hương Xuân – Ảnh: Tiến Tuấn, Getty

Theo Trí thức trẻ

Theo: http://cafef.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-va-nhung-cau-noi-noi-tieng-ve-chong-tham-nhung-20181023121716705.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!